MEDIA | Thomas Sorensen 1-9-2015

Thomas Sorensen speaks to the media after his first session as a Melbourne City player
1441054610